« inapoi la proiecte

Modelarea Procesului de Aglomerare MPA1.0

Lucrari de cercetare 2000
      Modelarea procesului de aglomerare MPA 1.0, este o aplicatie dezvoltata de specialistii firmei MIGRAL pentru analiza si predica calitatii aglomeratului din sectorul primar al procesului de elaborare a fontei.
      Dezvoltata pe parcursul a trei ani, timp in care s-au prelevat rezultate ale experimentelor in conditii ata de instaltie pilot cat si de productie, versiunea curenta MPA 1.0 raspunde in principal la urmatoarea problema:

      SE DAU:
      1. Structura de minereuri utilizata – 1.1 Tipul si cantitatea minereurilor; 1.2. Compozitia chimica fiecarui minereu; 1.3. Compozitia granulometrica fiecarui minereu.
      2. Valorile tinta pentru anumite indici – 2.1 Indice de bazicitate al aglomeratului; 2.2. Valoarea MgO
      3. Modele mathematice de regresie pentru indicia de interes ai utilizatorului (productivitate, calitatea aglomeratului, masa in vrac, permeabilitatea stratului etc.) determinate in urma experimentelor sau a definirii analitice de catre utilizator.

      SE CERE:
      1. Zona solutiilor din punct de vedere granulometric in cadrul triunghiului echilateral standard;
      2. Diagrame ternare (izolinii, izosuprafete);
      3. Predictie "on-line" de retete (procentajul fiecarui minereu pentru anumita compozitie granulometrica si o anumita valoare a indicelui de interes).
      4. Determinarea compozitiei chimice pentru amestec pentru retele de la (3).       In spatele rezultatelor furnizate de MPA 1.0 stau elemente de analiza statistica, topologie, teoria algoritmilor. Procedurile de reprezentare a izoliniilor, izosuprafetelor, de determinare a zonei solutiilor ca si, etapa de aglomerare a minereurilor sunt contributii proprii ale specialistilor MIGRAL si apartin firmei. Din punct de vedere al solutiilor informatice adoptate, MPA 1.0 este o aplicatie de baza de date in arhitectura two-tired, dezvoltata pentru platform Windows 95, 98, NT.

      Aplicatia MPA 1.0 are definitii intern trei categorii de utilizatori:
      Administratorul bazei de date – TEHNOLOGul – OPERATORul fiecare dintre acestia avand anumite drepturi bine definite asupra bazei de date.
      Cerintele hardware minimale permit instalarea aplicatiei MPA 1.0 chiar si pe sisteme cu performante relativ modeste; totusi se recomanda un processor Intel Pentium la 200 MHz si 32 Mb RAM.
      Specialisti MIGRAL lucreaza in present la dezvoltarea versiuni MPA 2.0, versiune care are in vedere:
      ● implicarea utilizatorilor de categorie TEHNOLOG in procesul de modelare matematica a indicilor de interes;
      ● posibilitatea de integrare automata a bazei de date in baza de date ORACLE, FoxPro, Informix existente in sistemul informatics al beneficiarului.

      CONSIDERATII TEHNOLOGICE
      Stabilirea retelor de materii prime in procesul de aglomerare se efectueaza prin cercetari laborioase insosite te experimentari pilot si industrial, care duc la obtinerea unor variante optime care se pastreaza intr-un timp indelungat in cadrul unui process stabilizat. O data cu formarea unei stive de materii prime, pe baza unui raport de dozare antecalculat este definite atat tehnologia cat si mersul procesului in conditiile unui flux dat de aglomerare.
      Modelel construite pe baza experimentarilor effectuate pe instalatia pilot au un caracter orientativ si pot fi imbunatatite ulterior prin prelucrarea datelor industrial.
      Construirea modelelor matematice se realizeaza aplicand experimente active la instalatia pilot de aglomerare, rezultatele carora se prelucreaza statistic conform metodologiei descrisa de teoria experimentului. Modelele se verifica prin teste care constau in verificarea criteriilor statistice (Student, Fischer) de concordant cu datele experimentale pentru atingerea scopului functional.
      Modelele utilizate pentru generarea diagramelor ternare au forma:


      Unde n=3 prezinte numarul de variable. Variabile X1, X2, X3 reprezinta clasele granulometrica: nuclee, inerte, si fine; β, γ reprezinta coeficientii de regresie.
      Modelul care sta la baza generarii diagramelor ternare este modelul H. SCHEFFE. Calculul coeficientilor de regresie ai polinomului de grad n=3, in toate punctele programului, corespunzatoare nodurilor retelei {q, n}, se realizeaza pe baza determinarilor experimentale a variabilelor dependente Y. Determinarea se face cu ajutorul ecuatiei matriciale:


      Modelele calculate sunt suprafete in spatial factorial de coordinate X1, X2, X3 reprezentand locuri geametrice ale valorilor functiei (indici de aglomerare) pentru orice solutie aleasa sub forma de reteta de materii prime.
      In vederea unei utilitati practice aceste modele sunt prezentate graphic sub forma unor izolinii care reprezinta niveluri ale functiei respective in interiorul zonei solutiilor reale.
      Modelarea si reprezentarea grafica a functiilor indici/ parametri de aglomerare prin utilizarea diagramelor ternare capata in practica industrial o importanta deosebita daca vor fi folosite ca mijloace de operare pentru stabilirea retetelor de materii prime.
      Programul construit pe aceasta conceptie MPA 1.0 permite afisarea compozitiei granulometrice (X1, X2, X3) pentru orice punct in interiorul triunghiului solutiilor reale, concomitant cu valoarea indicelui de bazicitate si a retetei de minereuri care participa la amestec. Introducand caracteristicile componentelor programul determina si afiseaza locul geometric al tuturor solutiilor posibile a compozitiei granulometrice a amestecului.
      Programul poate fi adaptat pentru a prelua date on-line din fluxul tehnologic si a corecta raportul de dozare a minereurilor in momentul aparitiei unor variatii in caracteristicile lor cu scopul pastrarii uniformitatii compozitiei granulometrice a amestecului omogenizat.

©2009 Migral Ltd. | Toate drepturile rezervate. | Flavour by Ovidiu Ionita